O przedszkolu 

pine trees 311512 1280

 

 

 

Nasze przedszkole usytuowane jest w środowisku przyrodniczym, w

pobliżu lasów i jeziora. Bliski kontakt ze światem przyrody jest

inspiracją do określenia kierunku rozwoju przedszkola - przedszkola o

ekologiczno - zdrowotnym profilu edukacji.

Nie jest tajemnicą, iż bezpośredni kontakt z przyrodą budzi uczucia

opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do ochrony środowiska naturalnego a

także sprzyja zdrowiu. Dlatego też, jako przedszkole przyjazne

środowisku promujemy dbałość o zdrowie w harmonii z przyrodą.

Organizowane spacery i wycieczki do lasu, oprócz zabawy i uśmiechu,

mają wartość edukacyjną. Zajęcia w terenie to wartościowe zajęcia

zbliżające dzieci do natury, które uczą patrzenia, słuchania,

mówienia i myślenia a także wyzwalają zachowania przyjazne

przyrodzie. 

Edukacja ekologiczna i zdrowotna jest naszym priorytetowym zadaniem w

pracy wychowawczo - dydaktycznej. Stwarzamy dzieciom warunki do

rozwijania świadomości i wrażliwości na piękno otaczającej nas

przyrody. Pragniemy uwrażliwić dzieci na konieczność ochrony

najbliższego środowiska i korzystania z zasobów naturalnych.

Dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych

poprzez udział w organizowanych zabawach i zajęciach : wycieczkach

przyrodniczych do bliższych i dalszych środowisk w różnych porach

roku, konkursach, wystawach prac plastycznych o tematyce ekologiczno -

zdrowotnej, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, spektaklach teatralnych i

muzycznych a także udział dzieci w ogólnopolskim ekologicznym

programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury".

W trosce o zdrowie promujemy ekologiczny styl życia w domu,

przedszkolu i najbliższym otoczeniu. Naszym celem jest zachęcanie

dzieci do zdrowego odżywiania się i aktywnego wypoczynku na łonie

natury. Prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem

różnorodnego sprzętu sprzyja rozwijaniu różnorodnych form ruchu.

W przedszkolu zapewniamy dzieciom radość, bezpieczeństwo,

profesjonalną opiekę, edukację i przyjazną atmosferę. Pragniemy

wychować zdrowe, aktywne i wrażliwe dzieci w przyjaznym kontakcie ze

środowiskiem naturalnym. Każdemu dziecku zapewniamy warunki do

indywidualnego rozwoju zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.

W naszej pracy z dziećmi dążymy do oddziaływania innowacyjnego,

twórczego, aby czynnie kształtować oblicze nowoczesnego przedszkola.

Wideo prezentacja naszego przedszkola

Wirtualny spacer po przedszkolu - parter

Wirtualny spacer po przedszkolu - piętro