hedgehog 1199381 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Bale, bale w karnawale

TERMIN REALIZACJI: 01.02 – 05.02.2021r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- słucha wiersza „ Bal przebierańcow”

-wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

- wie co to jest karnawał

- wie jak wygląda karnawał w różnych miejscach świata

- poznaje muzykę z różnych stron świata i tańczy w jej rytm

- rozpoznaje różne stroje karnawałowe

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- przelicza elementy w zakresie 5

- wykonuje zadania i zgodnie bawi się w grupie

- umie wykonać maskę na bal

- rozwija sprawność manualną

- doskonali koordynację rychową

- umie wyklaskać odpowiedni rytm

- rozwija poczucie rytmu

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- utrwala zwroty grzecznościowe

- uczestniczy w zabawach ruchowych

- utrwala zasadę odkładania zabawek na swoje miejsce

- potrafi uważnie słuchać

- kształtuje czynności samoobsługowe

 

 

       INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  BAŚNIOWY ŚWIAT

TERMIN REALIZACJI: 08.02 – 12.02.2021r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie czym jest bajka, baśń, legenda

- słucha bajki i wie co to jest „morał”

- odróżnia elementy fikcji od realnych

- umie wypowiedzieć się na temat swoich ulubionych bajek, baśń czy legend

- wie co oznaczają słowa „wewnątrz” i „ na zewnątrz”

- wie kim jest król, królowa i jak wygląda

- zna polską legendę „ Smok Wawelski”,

- potrafi zaśpiewać piosenkę „ Baśnie”

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi odróżnić króla spośród ilustracji

- wykonuje prace manualne

- śpiewa piosenkę „ Baśnie”

- umie ocenić zachowanie bohaterów

- posługuje się różnymi technikami plastycznymi

- rozwija liczenie w zakresie 5

- potrafi odróżnić zamek czarownicy i go opisać

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych

- zgodnie pracuje w parach i małych zespołach

- dba o porządek przy stolikach podczas prac manualnych

 

        INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W dawnych czasach

TERMIN REALIZACJI: 15.02 – 19.02.2021r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie jak wygląda świat dinozaurów

- zna sposób poruszania się i odżywiania dinozaurów

- wie co to jest szkielet

- wie czym zajmowali się ludzie dawno temu

- poznaje najstarsze cywilizacje

- wie kim jest archeolog

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- zna nazwy niektórych dinozaurów

- wykonuje prace plastyczną

- szereguje, przelicza, tworzy zbiory

- maluje palcami

- poznaje Egipt ( piramidy)

- zna podstawowe kolory

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- pracuje w ciszy i skupieniu

- zaciekawiony jest zajęciami

- starannie tworzy prace plastyczne

- współdziała z rówieśnikami

- pamięta o prawidłowej postawie ciała podczas zajęć przy stolikach

 

 

 

 

 

        INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

TERMIN REALIZACJI: 22.02 – 26.02.2021r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie o czym jest opowiadanie „ Kokardka”

- zna części ciała kota

- wie co oznacza słowo „segregować”

- wie co to jest przeciwieństwo

- zna elementy garderoby

- wie jak starannie wykonać prace

- wie co to jest waga

- ilustruje piosenkę ruchem

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi segregować wstążki kolorami

- wykonuje prace plastyczną

- umie posegregować garderobę

- potrafi określić masę przedmiotu

- potrafi uważnie słuchać wiersza

- rozwija umiejętności manualne

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- pracuje w ciszy i skupieniu

- wykazuje zainteresowanie zajęciami

- starannie tworzy prace plastyczne

- współdziała w grupie

- wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne

- pomaga rówieśnikom w potrzebie

- kształtuje czynności samoobsługowe