hedgehog 1199381 1280

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

I „Przyjaciele z różnych stron”
I „Kim będę gdy dorosnę”
III „Kolory lata”
IV „Czekamy na wakacje”