hedgehog 1199381 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TERMIN REALIZACJI: 07.01- 10.01.2020

TEMAT KOMPLEKSOWY: Witamy Nowy Rok

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

POZIOM UMIEĘTNOŚCI

- rozpoznaje zmiany zachodzące w przyrodzie, wiąże je z aktualną porą roku,

- rozumie konieczność zabezpieczenia się przed mrozem,

- wie, w jakiej kolejności trzeba zakładać ubrania,

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,

- posługuje się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych,

- klasyfikuje ubrania na letnie i zimowe,

- rozumie potrzebę doboru ubrania do warunków atmosferycznych,

- buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia,

- potrafi odnaleźć takie same przedmioty na obrazku,

- kształtuje umiejętność dostrzegania regularności i następstw pór roku,

 

„Ola się ubiera” – Patrycja Siewiera- Kozłowska

„Roczek” – Czesław Janczarski

 

 

 

 


INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIETO BABCI I DZIADKA

TERMIN REALIZACJI: 13.01- 17.01

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

POZIOM UMIEĘTNOŚCI

- rozumie postawy szacunku wobec osób starszych.

- usprawnia małą motorykę,

- posługuje się pojęciami: proszę, dziękuje,

- dostrzega rolę dziadków w swoim życiu,

- tworzy zdrobnienia,

- pamięta i okazuje szacunek bliskim osobom,

- doskonali umiejętność posługiwania się klejem,

- świadomie przygotowuje prezenty z okazji święta dziadków,

- doskonali pamięć wzrokową,

- pokonuje nieśmiałość podczas występów na forum grupy,

- rozumie rolę gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych,

- godnie traktuje gości,

 

„Jestem złotą rybką”

„Nie chcę cię”

„Rodzinka” - Krzysztof Sąsiadek

 

 

 


INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

TERMIN REALIZACJI: 20.01- 24.01

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

POZIOM UMIEĘTNOŚCI

- zna zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zasad,

- układa obrazki w odpowiedniej kolejności,

- dostrzega sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych

- doskonalenie liczenia,

- poznaje i klasyfikuje sporty zimowe,

- posługuje się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy

 

 

 

 

 

„tak się zachmurzyło”- Z. Dyktor- Dąbrowska

„Bałwan”- Anna Łada- Grodzicka

„Kto chce jeździć razem ze mną?” – Jadwiga Korczakowska

 

 

 

 


INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:

TERMIN REALIZACJI:

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

POZIOM UMIEĘTNOŚCI