hedgehog 1199381 1280

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.
Poznanie mieszkańców łąki.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I „Nasze książki”
I „Wiosenna łąka”
III „Mama i Tata”
IV „Domowi ulubieńcy”