JEŻYKI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH NA MIESIĄC MARZEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
Uświadamianie następstwa dnia i nocy
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tematy kompleksowe

I „Wiosna tuż - tuż”
II „Wiosenne hodowle”
III „Wiosenne porządki”
IV „Legendy polskie”