JEŻYKI

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc PAŹDZIERNIK 2017

Grupa: Jeżyki

 

     Tematy:

  1. Warzywa
  2. Jesienią w parku- zwierzęta w parku
  3. Las jesienią- zwierzęta w lesie
  4. Przygotowania do zimy

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

- przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu

- odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły

- poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią                                          

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

- kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się

- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

- kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 10

- czynny udział w zabawach muzyczno-rytmicznych

- umiejętność rozróżniania podstawowych figur geometrycznych

- nauka piosenek i pląsów

- udział w „ Pasowaniu na przedszkolaka”- poradzenie sobie ze stresem przed pierwszym     występem

 

 

 

           Paluszek                                                   Jeżyk                      

    

     „ Tu paluszek, tam paluszek                                   Ja jestem jeżyk

       Kolorowy mam fartuszek                                     Mały jeżyk

       Tutaj rączka, a tu druga                                       Jeżyk z kolców ma kołnierzyk

       A tu oczko do mnie mruga                                   Z kolców płaszczyk

                                                                                     Z kolców szalik

       Tu jest buźka, tu ząbeczki                                    Tylko nosek jak koralik

       Tu wpadają cukiereczki

       Tu jest nóżka i tu nóźka

       Chodź zatańczyć jak kaczuszka

       Kwa,kwa,kwa,kwa…….”