Konkursy

REGULAMIN KONKURSU NA

NAJPIĘKNIEJSZĄ WALENTYNKĘ

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

„Najpiękniejsza Kartka Walentynkowa”

 1. Organizator:

Publiczne Przedszkole „Pod Świerkiem”

Patrycja Gruszczyńska- Gutowska

 1. Cele konkursu:

 • uczczenie Dnia Świętego Walentego,

 • rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej,

 • rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu,

 1. Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną Kartkę Walentynkową,

 • Kartka może być wykonana dowolną techniką (rysunek, praca malowana farbami, wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne)

 • Motyw pracy powinien skupiać się wokół Dnia Świętego Walentego

 • Maksymalny format kartki to A4,

 • Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku od 3-6 lat,

 • Na tyle kartki powinny znaleźć się informację, tj. imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna,

Termin dostarczania prac konkursowych do 08.02.2020r.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu 10.02.2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Internetowej przedszkola