Konkursy

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU NA:

NAJPIĘKNIEJSZEGO ŚWIĄTECZNEGO PIERNIKA.

1. Organizator:
Mgr. Aleksandra Zbyszewska
Publiczne Przedszkole "Pod Świerkiem" w Biskupicach.
2. Cele konkursu:
Rozbudzanie, budowanie więzi między dzieckiem a rodzicem w czasie wspólnego
pieczenia pierników. Pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej w czasie
dekorowania pierników. Czerpanie radości ze wspólnego wypiekania pierników.
3. Warunki uczestnictwa:
• Uczestnicy konkursu mają za zadanie upieczenie świątecznego pierniczka.
• Piernik powinien być większy od standardowych foremek do wykrawania ciastek i
mieć świąteczny kształt. (min. 10 cm wysokości)
• Ocenie podlegać będzie głównie wkład dziecka w dekorowanie wypieku.
• Jeden uczestnik może dostarczyć jednego pierniczka.
• Na opakowaniu pierniczka powinny zaleźć się informacje tj. imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola
• Udział w konkursie ma charakter międzyprzedszkolny i jest skierowany do dzieci wieku od 4 do 6 lat

4. Nagrody będą przyznawane indywidualnie:
1 nagroda główna dla laureatów z każdego przedszkola
3 wyróżnienia dla dzieci z każdego przedszkola.

Termin dostarczenia wypieków do 13.12.2019 r. do Publicznego Przedszkola "Pod Świerkiem" Ul. Polna 10 Biskupice

• Rozstrzygnięcie konkursu. 18.12.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola
• Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami
• Rozdanie nagród będzie miało miejsce w przedszkolu "Pod Świerkiem"
• Pierniczki zostaną ponumerowane
• Na wypieki głosować będą rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
• Głosująca osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos poprzez wrzucenie do skrzynki kartki z cyfrą odpowiadającą danemu wypiekowi.

Życzymy miłej zabawy i powodzenia!