Konkursy

 08.04.-12.04.2019 r. – Konkurs pt. „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”- dla Rodziców wraz z dziećmi.

Termin składania prac: 12.04.2019 r.

Termin ogłoszenia wyników: 18.04.2019 r.