adorable 1294638 1280

  Założenia na miesiąc styczeń 2020 r.  Grupa Liski

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat: WITAMY NOWY ROK

Realizowany w dniach: 2.01-10.01.2019

 

Poziom kompetencji

Kompetencje dzieci

Poziom wiedzy

DZIECKO:

-wie, że na na świecie występuje zjawisko różnic czasowych

-rozpoznaje różne rodzaje zegarów, zna różne sposoby odmierzania czasu

-zna słowa piosenki „Wesoły Nowy Roczek”

-odczytuje pełne godziny na zegarze

-zna zjawisko cykliczności pór roku

-zna nazwy miesięcy oraz nazwy dni tygodnia

-wskazuje ważniejsze święta w kalendarzu

-dokonuje analizy oraz syntezy wzrokowej wyrazów

Poziom umiejętności

DZIECKO:

-uczestniczy w zabawach ruchowych

- uważnie słucha opowiadania

- kształtuje umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

-doskonali umiejętność orientacji w schemacie ciała

-doskonali umiejętność rozumienia przysłów

-doskonali umiejętność posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze

-wskazuje różnice pomiędzy obrazkami

Poziom postaw

-dziecko dba o porządek w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu

-dziecko stosuje zwroty grzecznościowe

-dziecko stosuje prawidłowe nawyki higieniczne

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat: CO MOŻNA ROBIĆ ZMIĄ?

Realizowany w dniach: 13.01-17.01

Poziom kompetencji

Kompetencje dzieci

Poziom wiedzy

DZIECKO:

-kształtuje znajomość cyfry i liczby 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym oraz miarowym

-zna wygląd graficzny litery U,u

-dokonuje analizy oraz syntezy głosek w słowach

-rozróżnia wygląd figur płaskich: koło, trójkąt, kwadrat

-zna sposoby ochrony swojego ciała przed mrozem oraz wiatrem

-dopasowuje zwierzęta do ich śladów

-ustala w praktycznym działaniu zmiany odwracalne w przyrodzie i nieodwracalne

-ustala w praktycznym działaniu „Czy śnieg jest czysty?”; „Co się dzieje z kostkami lodu włożonymi do wody?”

Poziom umiejętności

DZIECKO:

-rozwija kompetencje językowe

-rozwija umiejętności matematyczne oraz percepcje wzrokową poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium

-odtwarza rytmy ruchowo-słuochowo-wzrokowe

-rozwija koordynację wrokowo-ruchową poprzez zabawy ruchowe

-rozwija wyobraźnię plastyczną, estetykę

Poziom postaw

DZIECKO:

- dba o porządek w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu

-stosuje zwroty grzecznościowe

-stosuje prawidłowe nawyki higieniczne

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Realizowany w dniach: 20.01-24.01

Poziom kompetencji

Kompetencje dzieci

Poziom wiedzy

DZIECKO:

-zna znaczenie pojęć: wcześniej, później, obecnie

-zna słowa piosenki „Kiedy babcia była mała”

-

Poziom umiejętności

DZIECKO:

-kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji słuchowej

-określa kierunki na kartce papieru

-doskonali umiejętności matematyczne: doskonali orientację w schemacie własnego ciała

-uzupełnia ilustracje według podanego wzoru

-uważnie słucha tekstu opowiada jego treść

-doskonali sprawność grafomotoryczną

-doskonali umiejętność wyróżniania figury z tła

-doskonali umiejętności dramowe oraz pantomimiczne (przybiera role)

Poziom postaw

DZIECKO:

-rozwija postawę szacunku wobec osób starszych

-uczestniczy w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Realizowany w dniach: 27.01-31.01

Poziom kompetencji

Kompetencje dzieci

Poziom wiedzy

DZIECKO:

-utrwala wygląd graficzny litery S,s

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

-rozróżnia i nazywa figury geometryczne

-zna słowa piosenki „Śniegowy bałwanek”

-kształtuje znajomość liczby i cyfry 9 w aspekcie miarowym, kardynalnym, porządkowym

-rozpoznaje charakterystyczne zimowe dyscypliny sportowe

Poziom umiejętności

DZIECKO:

-doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

-przeliczanie głosek i sylab w słowie

-rozwija kompetencje językowe

-odgaduje zagadki obrazkowe

-kształtuje umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami

-doskonali pamięć oraz koncentrację

-współpracuje z rówieśnikami

-tworzy i nazywa zbiory obiektów według określonych 2-3 cech

Poziom postaw

DZIECKO:

-doskonali postawę fair-play podczas zabaw ruchowych