Liski

Plan pracy wychowawczo-dydaktyczny na miesiąc Styczeń 2019

Tematy:
1.Mijają dni, miesiące, lata
2.Zima i zwierzęta
3.Babcia i dziadek
4.Zimowe sporty i zabawy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
- wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia,
- poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,
- uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy i pór roku,
- zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
- zapamiętanie cech typowych dla zimy,
- kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy,
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej ,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
- wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach poznanych,
- wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci
i Dziadka,
- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych,
- poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
- rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą,
- rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą,
- zapoznanie z pracą leśnika.

Babcia od bajek, dziadek od zagadek

Moja babcia i mój Dziadek
to wspaniali są dziadkowie.
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
Babcia bajkę nam opowie.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek,
jakie wnukom opowiada
moja Babcia i Mój Dziadek.
Poprosimy naszą Babcię:
Babciu, z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę,
a za każdym razem inną.

Ref. Bo na świecie....

Posadzimy teraz Dziadka
na fotelu wiklinowym,
Dziadku powiedz nam zagadkę,
całkiem nową prostą z głowy.

Ref. Bo na świecie....