Liski

 

Tematy:

1.Moja rodzina

2.Mój dom

3.Moje prawa i obowiązki

4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnie z daną porą roku.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie litery i, I małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Uświadomienie istnienia  wartości w  życiu ludzi.
 • Umiejętności odróżniania dobra i zła.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach poznanych.