adorable 1294638 1280

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktyczny
na miesiąc Maj 2019
Grupa: Liski

Tematy:
1. Moja ojczyzna
2. Przyroda w maju
3.Święto rodziców
4. Moja miejscowość

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie nazw państw sąsiadujących z Polską,
• rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy,
• poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
• poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania i dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich wykonywania,
• utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu:
• rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu),
• przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i zachowywania się w miejscach publicznych,
• rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu tożsamości narodowej,
• wyjaśnianie pojęć: adresat , nadawca i poznanie pracy listonosza i asystenta okienkowego,
• uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
• zapoznanie z rolą matki i ojca w rodzinie,
• zachęcanie do aktywnego spędzanie czasu wolnego z rodzicami,


Piosenka: "Jaki dzień wesoły"

1. Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny
Wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny.

Ref: Puk - puk, serce bije, równo, równiuteńko
Kocham Cię mamusiu, kocham cię mateńko.

2. I znów dzień pogodny, złotą nitkę splata
Wszystko znów radosne, pachną róże lata.

Ref: Puk - puk, serce bije, cicho, pomaleńku
Kocham cię tatusiu, kocham tatuleńku.

3. Bo te dni świąteczne, pełne są radości,
Niechaj będą zawsze w kwiatach i miłości.

Ref: Puk - puk, serca biją, puk - puk, jak tam - tamy,
Mamusiu, tatusiu, bardzo was kochamy!