Liski

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowania

 

Tematy kompleksowe

I „W zdrowym ciele zdrowy duch”

            II „Jesienią w parku”

            III „Jesienią w lesie”

            IV „Przygotowania do zimy”

„W kasztanowym mieście”

Sł.D.Geller

1.W kasztanowym mieście,
wszystko jest z kasztana-
kasztanowe drzewa 
szumią tu od rana, 
kasztanowe chmury 
płyną ponad miastem, 
słońce jest zielone, 
śmieszne i kolczaste.

Kasztanowy konik, 
kasztanowy bat, 
na koniku kasztanowym 
pojedziemy w świat. 
Na koniku kasztanowym 
pojedziemy w świat.

 1. W kasztanowym mieście, 
  w kasztanowy ranek, 
  każdy na śniadanie 
  je kasztanów dzbanek, 
  a listonosz stary 
  zawsze oczywiście 
  nosi zamiast listów 
  kasztanowe liście.