Liski

Plan pracy wychowawczo-dydaktyczny
na miesiąc MARZEC 2019
Grupa: Liski

Tematy:
1. Marcowa pogoda
2. Wiosenne powroty
3. Wiosenne przebudzenia
4.Zwierzęta naszych pól i lasów

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne
• Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,
• rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,
• rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter,
• utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 9,
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy,
• wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki,
• kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
• rozpoznawanie znaków synoptycznych,
• rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
• wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat; wzbogacanie słownictwa,
• porównywanie liczebności zbiorów,
• zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała,
• zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy,
• utrwalanie nazw pór roku, oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu,
• zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku,
• określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku,
• poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych.

 

NADESZŁA WIOSNA

Spojrzał w okno mały Paweł,
A w ogrodzie wiosna,
Świeżą trawkę, przebiśniegi
w koszu nam przyniosła.
Obudziła pąki kwiatów
w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili,
o śniegu i chłodzie.
Pożyczyła od słoneczka
garść ciepłych promieni,
gdy ogrzeje nimi ziemię,
świat się zazieleni.