adorable 1294638 1280

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu
Temat tygodniowy: W DAWNYCH CZASACH
Realizowany w dniach: 2.03-6.03

Kompetencje dzieci
Dziecko:
- rozwija umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji z podanych źródeł
-doskonali umiejętność odczytywania symboli oraz posługiwania się nimi
-wie, co jadły, gdzie mieszkały dinozaury tj: triceratops, pteranodon, stegozaur, tyranozaur
-rozwija umiejętność współpracy z rówieśnikami
- rozwija umiejętność czekania na swoją kolej
-rozwija odporność psychiczną, umiejętności wygrywania oraz przegrywania zgodnie z zasadami w grach planszowych
-rozszerza wiedzę na temat zasobów znajdujących się pod ziemią – bursztyn, sól, węgiel
-poszerza wiedzę na temat złóż występujących w Polsce
-poszerza słownik czynny o nazwy owadów
- poznaje proces powstawania bursztynu oraz węgla kamiennego
- poszerza wiedzę przyrodniczą dotyczącą kultury człowieka
-rozwija wrażliwość estetyczną
- doskonali umiejętność odtwarzania rytmów ruchowo-słuchowych
-poznaje etapy powstawania pisma
-rozwija spostrzeganie - wskazuje różnice na obrazkach
-samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia
-wie, czy zajmuje się paleontolog oraz archeolog

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu
Temat tygodniowy: WYNALAZKI
Realizowany w dniach: 9.03-13.03

KOMPETENCJE DZIECI
Dziecko:
- rozwija zainteresowania wynalazkami technologicznymi
-zna wygląd graficzny litery P,p
-dokonuje analizy oraz syntezy głoskowej oraz sylabowej prostych wyrazów
-utrwala informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w internecie
-poszerza wiedzę na temat działania radia, telewizora, telefonu
-rozwija słuch fonemowy, rozwija umiejętność identyfikowania oraz nazywania dźwięków z otoczenia
-utrwala nazwy planet w Układzie Słonecznym
-zna tekst piosenki „W układzie słonecznym”
-utrwala ruch obrotowy Ziemi, następstwo dnia i nocy
-rozwija kompetencje językowe poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu
Temat tygodniowy: W MARCU JAK W GARNCU
Realizowany w dniach: 16.03-20.03

KOMPETENCJE DZIECI
Dziecko:
- wymienia cechy charakterystyczne wiosny, zamiany zachodzące w przyrodzie
- doskonali umiejętności matematyczne – aspekt porządkowy liczb
- zna wygląd graficzny litery W,w
-dokonuje analizy oraz syntezy głoskowej oraz sylabowej wyrazu wazon
- wymienia co najmniej dwie nazwy wiosennych kwiatów
- rozwija kompetencje językowe poprzez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną
-rozwija umiejętności pantomimiczne – ilustruje treść przysłów ruchem
-utrwala informacje o sposobach dbania o zdrowie
-tworzy kalendarz pogody
-rozwija umiejętność odczytywania pogody oraz prezentowania jej na forum grupy
-eksperymentuje, próbuje stawiać samodzielnie hipotezy, sprawdza je w działaniu
-doskonali umiejętności matematyczne – określa objętość płynów w praktycznym działaniu

Informacje o zadaniach realizowanych w przedszkolu
Temat tygodniowy: PORZĄDKOW W OGRODZIE
Realizowany w dniach: 23.03-27.03

KOMPETENCJE DZIECI
Dziecko:
-utrwala informacje o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie
-rozwija sprawność fizyczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową
-doskonali umiejętności konstrukcyjne, rozwija fantazję oraz wyobraźnię
-doskonali umiejętność przeliczania (liczebniki porządkowe, główne)
-doskonali umiejętność słuchania tekstu oraz wypowiadania się na temat jego treści
-zna wygląd graficzny litery C,c
-rozwija kompetencje arytmetyczne poprzez
wprowadzenie zapisu dodawania cyfr
-kształtuje umiejętność posługiwania się lupą, porównuje wielkość różnych nasion
- kształtuje postawę proekologiczną – zakłada własną uprawę fasoli, zna etapy wzrostu roślin, wie czego roślina potrzebuje do życia
-porządkuje obiekty według określonych cech – rozwija umiejętności matematyczne
-kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnie muzyczną, ekspresję ruchową