teddy bear 152700 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Święto Babci i Dziadka

TERMIN REALIZACJI: 13.01 – 17.01

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- Zna i wypowiada fragmenty słów piosenki

- Wie o konieczności bezpiecznego korzystania ze sprzętów kuchennych

- Wie, w jaki sposób okazywać szacunek wobec osób starszych

- Wie w jaki sposób umacniać więzi rodzinne

- Zna definicję wyrazu „szacunek”

- Zna i śpiewa piosenki na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

- Zna i recytuje swój wiersz

- Zna i posługuje się określeniami: przód – tył, góra – dół

- Zna i nazywa podstawowe figury geometryczne

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- Orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę;

- Szanuje osoby starsze;

- Dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

- Podejmuje działania na rzecz innych

-   Podejmuje zabawy w role, przełamuje nieśmiałość i lęk

- Opowiada historyjkę obrazkową

- Rysuje na temat podany przez N. i opowiada o swojej pracy.

- Wykonuje prezent dla babci – skleja papier, nakleja elementy

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Co można robić zimą?

TERMIN REALIZACJI: 20.01 – 24.01

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- Zna postaw zdrowej rywalizacji.

- Zna i potrafi nazwać zjawiska   atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: mróz, śnieg, lód.

- Wie w jaki sposób może samodzielnie dbać o własne zdrowie.

- Poszerza wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.

- Wie oraz potrafi wyjaśnić na czym polega HARTOWANIE

- Zna teks piosenki pt. „Tupu tup po śniegu”

- Nazywa poszczególne elementy garderoby, dopasowuje je do odpowiednich części ciała;

- Wie, jak właściwie ubrać się, gdy jest bardzo zimno

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.

- Rozwijanie zdolności manualnych.

- Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

- Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).

- śpiewa, inscenizuje piosenkę

- Wygniata plastelinę, tworzy kulki, placki i wałki, łączy wykonane elementy;

- Rozumie potrzeby i emocje innych

- Wymienia cechy i właściwości śniegu i lodu

- Jest wrażliwy w stosunku do zwierząt;

- Odwzorowuje zaobserwowany kształt

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- Wie jak się ubrać gdy na dworze jest mróz

- Zna słowa piosenki i śpiewa ja

- Bierze udział w zajęciach dydaktycznych

- Nazywa poszczególne elementy garderoby i dopasowuje odpowiednich części ciała

 

- Radzi sobie w sytuacjach stresowych;

formułuje życzenia dla babci i dziadka

- Mówi głośno i wyraziście w czasie przedstawienia

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- Zna i śpiewa piosenki na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

- Zna i recytuje swój wiersz

- Zwraca się do starszych z szacunkiem

- Wie o konieczności bycia ostrożnym podczas używania sprzętów kuchennych

 

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Co można robić zimą?

TERMIN REALIZACJI: 20.01 – 24.01

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- Zna postaw zdrowej rywalizacji.

- Zna i potrafi nazwać zjawiska   atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: mróz, śnieg, lód.

- Wie w jaki sposób może samodzielnie dbać o własne zdrowie.

- Poszerza wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.

- Wie oraz potrafi wyjaśnić na czym polega HARTOWANIE

- Zna teks piosenki pt. „Tupu tup po śniegu”

- Nazywa poszczególne elementy garderoby, dopasowuje je do odpowiednich części ciała;

- Wie, jak właściwie ubrać się, gdy jest bardzo zimno

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.

- Rozwijanie zdolności manualnych.

- Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

- Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).

- śpiewa, inscenizuje piosenkę

- Wygniata plastelinę, tworzy kulki, placki i wałki, łączy wykonane elementy;

- Rozumie potrzeby i emocje innych

- Wymienia cechy i właściwości śniegu i lodu

- Jest wrażliwy w stosunku do zwierząt;

- Odwzorowuje zaobserwowany kształt

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- Wie jak się ubrać gdy na dworze jest mróz

- Zna słowa piosenki i śpiewa ja

- Bierze udział w zajęciach dydaktycznych

- Nazywa poszczególne elementy garderoby i dopasowuje odpowiednich części ciała