MISIE

ZAŁOŻENIA WYCHOWCZO – DYDAKTYCZNE

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

GRUPA MISIE

 

Tematy kompleksowe:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Jesienią w parku
 3. Jesienią w lesie
 4. Przygotowania do zimy

Cele:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Fikający zuch

Gimnastykuj się codziennie

Zobacz, jakie to przyjemne

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pokaż, jaki z ciebie zuch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pokaż, jaki z ciebie zuch

Raz przysiady, raz podskoki

Ręce w górę, lub na boki

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pokaż, jaki z ciebie zuch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pokaż, jaki z ciebie zuch

Mocne nogi, plecy proste,

Raz fikołek, a raz mostek

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pokaż, jaki z ciebie zuch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pokaż, jaki z ciebie zuch