MISIE

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

Tematy kompleksowe:
1. Zwierzęta z naszych pól i lasów
2. Marcowa pogoda
3. Wiosenne przebudzenie

Cele:
• Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
• Rozpoznawanie różnych odgłosów dochodzących z bliskiego otoczenia
• Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela
• Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: daleko, blisko, wysoko, niski, dalej, bliżej, wyżej, niżej
• Porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną
• Nazywanie elementów pogody
• Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
• Poznanie oznak nadchodzącej wiosny
• Różnicowanie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych
• Opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
• Układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru
• Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
• Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu

 

Uciekaj zimo

Wsiadaj zimo na sanki
I uciekaj już
Zabierz śnieżne bałwanki
Zabierz wiatr i mróz

Rękawiczki i czapki
Pochowamy do szafki
Na spacerek pójdziemy
Nie zmarzniemy już

A ty zimo uciekaj
Za górkę za las
I nie marudź, nie zwlekaj
Już na wiosnę czas

Rękawiczki i czapki…