MISIE

ZAŁOŻENIA WYCHOWCZO – DYDAKTYCZNE

MIESIĄC LUTY

GRUPA MISIE

 

Tematy kompleksowe:

 1. Karnawał
 2. W dawnych czasach i baśniach
 3. Moje ulubione baśnie
 4. Kiedy patrzę w niebo

Cele:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Przedszkolna samba

Brazylijska dżungla
tropikalny gąszcz
płynie Amazonka
a w niej wielki wąż
Tańczy kondor z anakondą
Prosi ara jaguara
tylko lama tańczy sama
z kuguarem zła to para
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.