teddy bear 152700 1280

MISIE
ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tematy kompleksowe:
1. Niby tacy sami a jednak inni
2. Wakacyjne podróże
3. Pożegnania nadszedł czas
4. Poznajemy las

Cele:
• kształtowanie postawy tolerancji
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• wzmocnienie poczucia własnej wartości
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie motoryki małej
• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew
• rozwijanie umiejętności liczenia
• wzbogacanie wiedzy dotyczącej lasu
• rozwijanie sprawności fizycznej
• rozpoznawanie i nazywanie kolorów
• rozwijanie ciekawości poznawczej
• uświadamianie podobieństw między innymi dziećmi
• integracja rówieśników
• zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem
• rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego
• utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci
• utrwalenie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej
• utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach

Wakacje (sł. i muz. B. Forma)
1. Fale, morskie fale i piasek na plaży, o letniej zabawie każdy przecież marzy.
Ref.: Lato, lato, lato dzisiaj wita nas, latem, latem, latem miło spędzasz czas.
2. Góry, nasze góry i pachnące lasy, plecak zabieramy, jedziemy na wczasy.
Ref.: Lato, lato…
3. Rzeki i jeziora już na nas czekają, wiosła i kajaki na spływ zapraszają.
Ref.: Lato, lato…
Wakacje (A. Widzowska)
Kiedy nam buzie ogrzewa lato,
czas na przygody z mamą i tatą.
Czekają góry, pachnące łąki,
morze i plaża, konie, biedronki!

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach,
przedszkole na nas grzecznie poczeka,
odpoczną w ciszy lalki, zabawki,
dwie karuzele, miś i huśtawki.