MISIE

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 • Witamy w przedszkolu
 • W naszym przedszkolu
 • Oto ja
 • Moja droga do przedszkola

Cele:

 • Nauka imion dzieci w grupie przedszkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
 • Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
 • Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 • Integracja grupy.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
 • Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
 • Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
 • Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
 • Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk.
 • Wdrażanie do dbania o porządek w sali –kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

Śpiewanka przedszkolaka

Do przedszkola co dzień rano
idę z tatą albo mamą
W szatni daję im całusa
I do sali szybko ruszam

Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki
Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki