MISIE

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Co z czego otrzymujemy
 2. Idzie jesień z deszczem
 3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 4. Zwierzęta przygotowują się do zimy

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
 • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Rozbudzanie ciekawości świata.
 • Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
 • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch

Dbam o swoje zdrowie
Jeżdżę na rowerze
lubię też wyprawy
z tatą na skuterze

W zdrowym ciele zdrowy duch -
zapamiętaj sobie
dnia każdego dbaj o siebie
dobrze radzę tobie