MISIE

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ
Tematy kompleksowe:
1. Mijają dni, miesiące, lata
2. Zima i zwierzęta
3. Bezpieczne zabawy zimą
4. Babcia i Dziadek

Cele:
• Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach: dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy zimą
• Nazywanie zabaw zimowych
• Dzielenie wyrazów na sylaby
• Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
• Rozpoznawanie i nazywanie figur
• Wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw
• Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
• Układanie dowolnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
• Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
• Liczenie wyodrębnionych przedmiotów, wymienianie liczebników głównych, dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
• Skupianie uwagi na przedmiotach i krótkich tekstach
• Odpowiadanie na zadane pytana
• Uczestnictwo we wspólnych zabawach
• Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ciocia, wuja
• Uczestnictwo w przedszkolnym spotkaniu z dziadkami

Wyczaruję dla babuni

Wyczaruję dla babuni suknię z kropel rosy
Szal obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy

Babciu, droga babciu to wszystko dla ciebie
Babciu, droga babciu bardzo kocham ciebie

Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę

Dzidku, drogi dziadku to wszystko dla ciebie
Dziadku, drogi dziadku bardzo kocha ciebie