MISIE

ZAŁOŻENIA WYCHOWCZO – DYDAKTYCZNE

MIESIĄC GRUDZIEŃ

GRUPA MISIE

 

Tematy kompleksowe:

 1. Czekamy na Mikołaja
 2. Spotkanie przy wigilijnym stole
 3. Świąteczne zwyczaje

 

Cele:

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosekk, u w wyrazach.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

"Na strunach igieł"

Załóż, choinko,                                                                          Załóż, choinko 
śnieżny kożuszek,                                                                        śnieżne koronki, 
zawiąż na czole                                                                               przypnij jabłuszka, 
barwny łańcuszek.                                                                        przypnij jabłuszka, 
Na strunach igieł                                                                            świeczki i bombki. 
zagraj cichutko,                                                                              Na szklanych dzwonkach 
niech wieczór pachnie                                                                 zagraj cichutko, 
zieloną nutką.                                                                                 niech wieczór pachnie 
                                                                                                             

Lu – li lu – li lu – li la,                                                                      Lu – li lu – li lu – li la…
Lu – li lu – li lu – li la, 
Lu – li lu – li lu – li la, 
Lu – li lu – li lu – li la.