Wiewiórki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc STYCZEŃ 2018
Grupa: Wiewiórki

Tematy:

1. Zima i zwierzęta
2. Bezpieczne ferie
3. Babcia i dziadek
4. Jak wyglądał świat przed miliony lat

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- poznawanie sposobów pomagania ptakom
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
- rozwijanie sprawności ruchowej
- rozwijanie intuicji geometrycznej
- poznawanie wyglądu wybranych ptaków
- zachęcanie do dokarmiania zwierząt
- rozwijanie pamięci
- rozwijanie więzi z rodziną
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentów dla innych
- kształtowanie szacunku do osób starszych
- zintegrowanie środowiska rodzinnego
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- poznawanie wybranych sportów zimowych
- rozszerzanie wiedzy na temat bezpiecznej zabawy podczas ferii
- rozwijanie słownictwa czynnego
- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach
- zapoznanie z życiem dinozaurów
- rozwijanie pamięci muzycznej
- stopniowanie przymiotnika „ duży”
- rozwijanie wyobraźni plastycznej

„ Kto widział dinozaura”

1. Bardzo dawno temu 2. Każdy z nich ogromny
Dinozaury żyły, Podobny do smoka,
Groźne, niebezpieczne, Czasem zwinnie w morzu
Wszystkie bardzo były. Pływał niby foka.

Ref. Dino, Dino, dinozaury 3. Dzisiaj ich już nie ma
Z opowiadań znamy, I niech tak zostanie.
W parkach rozrywki O bajkowym dino
Dzisiaj je spotkamy Opowiem dziś mamie.