the squirrel 1096072 1280

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc LISTOPAD 2019
Grupa: Wiewiórki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Listopadowe wspomnienia”
TERMIN REALIZACJI: 04.11.2019 – 08.11.2019

POZIOM CELÓW ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
POZIOM WIADOMOŚCI

-zna swoich członków rodziny
-potrafi wypowiedzieć się na temat swojej rodziny
-potrafi prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu
-potrafi z szacunkiem traktować osoby dorosłe-starsze
-wie jak ważne są więzi rodzinne
-potrafi posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują
-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych
-zna zabawy integracyjne „Mam chusteczkę haftowaną”, „Ojciec Wirgiliusz”

„MAM CHUSTECZKĘ HAFTOWANĄ”
Mam chusteczkę haftowaną Tej nie kocham,
co ma cztery rogi Tej nie lubię,
kogo kocham, kogo lubię Tej nie pocałuję,
rzucę mu pod nogi a chusteczkę haftowaną
Tobie podaruję

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Jesienna pogoda”
TERMIN REALIZACJI: 12.11.2019 – 15.11.2019

POZIOM CELÓW ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
POZIOM WIADOMOŚCI

-potrafi przeliczać od 1 do 5
-wie jak następuje obieg wody w przyrodzie
-rozumie jak bardzo potrzebny jest deszcz dla ludzi, roślin i zwierząt
-wie „Co pływa, a co tonie” – eksperyment z wodą
-potrafi dostrzec powtarzający się rytm
-zna następstwa dnia i nocy
-potrafi rozróżniać pory roku i obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie
-zna zasady panujące w grupie
-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują
-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Zwierzęta domowe”
TERMIN REALIZACJI: 18.11.2019 – 22.11.2019

POZIOM CELÓW ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
POZIOM WIADOMOŚCI

-potrafi rozpoznać odgłosy wydawane przez zwierzęta domowe
-wie jak zajmować się zwierzętami
-potrafi dbać o zwierzęta
-wie czym zajmuje się weterynarz
-potrafi sylabizować wybrane wyrazy
-potrafi wypowiadać się na dany temat
-zna zasady panujące w grupie
-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują
-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych
-zna tekst piosenki „A ja mam psa”

„A JA MAM PSA”
1.”Gdzie ta mała się podziała”- woła tata 2.Malutki jest i biedny jest,
„Co ta mała zmalowała” – mówi brat Bo wcale nie miał domu.
Ciągle tylko: taka mała, taka mała Tatusiu, spójrz, ten pies już wie,
Krasnoludek, okruszyna, pchełka, skrzat! Że dusza chce mu pomóc.

Ref. A ja mam psa, a ja mam psa
Przyniosłam go z podwórka
A ja mam psa, małego psa
Dla niego jestem duża.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Zimno, coraz zimniej”
TERMIN REALIZACJI: 25.11.2019 – 29.11.2019

POZIOM CELÓW ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
POZIOM WIADOMOŚCI

-zna zwyczaje zwierząt zapadających w sen zimowy
-potrafi obserwować zmiany zachodzące przyrodzie
-potrafi umiejętnie słuchać innych i czeka na swoją kolej
-potrafi z uwagą i ze zrozumieniem słuchać tekst czytany przez nauczyciela
-potrafi nazwać wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce
-wie w jaki sposób należy dokarmiać ptaki w czasie zimy
-potrafi odpowiednio podchodzić i zachowywać się wobec zwierząt
-zna zasady panujące w grupie
-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują
-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych
-zna wiersz „Liek”

„LISEK”
Oto niski lisek z bliska,
A tam błyska miska liska,
Lis na miskę kłapie pyskiem,
Kluski z miski chlipie błyskiem.