the squirrel 1096072 1280

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc CZERWIEC 2019
Grupa: Wiewiórki

Tematy:

1. Przyjaciele
2. Kim będę kiedy dorosnę
3. Kolory lata
4. Wakacyjne podróże

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- poznawanie i nazywanie przedstawicieli niektórych zawodów
- uczestniczenie w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem
- tworzenie prac plastycznych w małych zespołach oraz indywidualnie
- uczestniczenie w zabawach ruchowych
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
- dzielenie słów na sylaby
- nazywanie kolorów i klasyfikowanie według cech
- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej
- rozwiązywanie zagadek
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary
- uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych
- wskazywanie przedmiotów, które nie pasują do pozostałych
- uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych
- rysowanie po śladzie w odpowiednim kierunku
- przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie
- doskonalenie sprawności motorycznej ( siła, szybkość, skoczność)
- wskazywanie elementów różniących dwa obrazki
- stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu

„ Wakacje”

1. Fale, morskie fale 2. Góry, nasze góry
I piasek na plaży I pachnące lasy
O letniej zabawie Plecak zabieramy
Każdy przecież marzy Jedziemy na wczasy.

Ref. Lato, lato, lato 3. Rzeki i jeziora
Dzisiaj wita nas Już na nas czekają
Latem, latem, latem Wiosła i kajaki
Miło spędzasz czas Na spływ zapraszają