Wiewiórki

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc WRZESIEŃ 2018

Grupa: Wiewiórki

 

     Tematy:

 

  1. W przedszkolu
  2. Wakacyjne wspomnienia
  3. Dbamy o siebie
  4. Jesteśmy bezpieczni

 

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- kształtowanie umiejętności przedstawiania się

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych                                        

- uczestniczenie w zabawach ruchowych

- integracja grupy

- wspólne tworzenie kodeksu grupy

- wyrabianie nawyku używania magicznych słów

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

- kształtowanie poczucia rytmu

- swobodne wypowiedzi na temat wakacji

- kształtowanie sprawności manualnej

- kształtowanie umiejętności słuchania innych

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat miejsca zamieszkania

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi

- zapoznanie się dzieci ze zmysłami

- wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało

„ Powitanka”                                                               „Pingwin”

Już od rana, już od rana                                   O jak przyjemnie, o jak wesoło

Witam Cię, witam Cię…..                                 W pingwinka bawić się, się, się

Jesteś tu w przedszkolu                                     Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa

Jesteś tu w przedszkolu                                     do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy

Bawię się. Cieszę się.