the squirrel 1096072 1280

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc STYCZEŃ 2020
Grupa: Wiewiórki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Witamy Nowy Rok”

TERMIN REALIZACJI: 06.01.2020 – 10.01.2020

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

-potrafi wypowiedzieć się na temat swoich pragnień i potrzeb

-potrafi ustalić położenie przedmiotu w stosunku własnej osoby

-potrafi z szacunkiem traktować osoby dorosłe-starsze

-potrafi nazwać pory roku i wymienić ich cechy charakterystyczne

-potrafi odczytać symbole rysunkowe

-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują

-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych

-umie wiersz „Muzyka zegara”

 

„Muzyka zegara”

 

Zegar cyka, cyku cyk.                      Zegar kuka, ku ku ku.

Wszystkich woła tiku tik.               Wtem kukułka zerka tu.

Zegar bije, bim bam bom.             Zegar spieszy, zwalnia też

Hałasuje wokół wciąż.                    Jak prawdziwy dziki zwierz.

Zegar tyka tiku tak.                         Zegar ciężko wciąż pracuje,

Nie dla żartów sobie gra.               Wskazówkami swymi sunie.

Zegar ustaw, nakręć, włącz

Pozwól cieszyć mu się grą.

                   

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Co można robić zimą”

TERMIN REALIZACJI: 13.01.2020 – 17.01.2020

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

-wie jakie występują zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

-wie jak zadbać o swoje zdrowie

-potrafi ułożyć historyjkę obrazkową

-potrafi wyrazić swoje emocje

-potrafi pracować zespołowo

-potrafi przesylabizować dane wyrazy

-potrafi wyciągać wnioski

-zna zachowanie wybranych zwierząt w czasie zimy

-zna zasady panujące w grupie

-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują

-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych

 

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Święto Babci i Dziadka”

TERMIN REALIZACJI: 20.01.2020 – 24.01.2020

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

-potrafi posprzątać wokół siebie

-wie, że należy mieć szacunek wobec osób starszych

-potrafi zachować się w stosunku do osób starszych

-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują

-wie jak ważne są więzi rodzinne

-potrafi wypowiedzieć się na temat swoich dziadków

-potrafi zainteresować się książką

-zna swoją wartość

-potrafi wypowiadać się na dany temat

-zna zasady panujące w grupie

-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych

-potrafi wystąpić podczas uroczystości przedszkolnej „Przedstawienie Świąteczne” dla Babci i Dziadka

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Zimowe mistrzostwa sportowe”

TERMIN REALIZACJI: 27.01.2020-31.01.2020

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

-zna zasady przestrzegania bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

-potrafi wczuwać się w emocje najbliższych

-potrafi poradzić sobie w trudnych sytuacjach

-potrafi z uwagą i ze zrozumieniem słuchać tekst czytany przez nauczyciela

-potrafi podzielić dane wyrazy na sylaby

-zna słownictwo związane z zimowymi dyscyplinami sportowymi

-zna zasady panujące w grupie

-potrafi współpracować w grupie, w parach

-potrafi wyrażać uczucia jakie nim kierują

-bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych

 

PRZEDSTAWIENIE ŚWIĄTECZNE