Wiewiórki

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Grupa ,, Wiewiórki”                                     LUTY

 

Tematy kompleksowe:

- Zabawy w karnawale

- Spotkanie z bajką

- Zimą może być wesoło

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy zimą.

Słuchanie ze zrozumieniem tekstów literackich- ulubione bajki i baśnie.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania. Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych strojów karnawałowych.

Udział w Balu Karnawałowym.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

 

 

Bal baloników

 

Był sobie raz balonik ,

niebieski w kropki złote.

Nie umiał wcale latać,

choć wielką miał ochotę.

Aż przyszła noc gwiaździsta,

noc tańca i muzyki.

Tej nocy sam karnawał

sprzedawał baloniki.

Na złotych były nitkach,

na cienkich, srebrnych sznurkach.

Fruwały i tańczyły

leciutko niby piórka.

Już całe miasto tańczy

walczyka w takt muzyki.

Wirują nad głowami

wesołe baloniki.

Bajkowa zagadka

 

Jedzie kareta po świecie.

A kto jest w tej karecie?

- Przy oknie z lewej strony

Kapturek. Jaki?...............

- Dalej na stercie poduszek

malutki Tomcio………..

- Spoza wielkiego kosza

śmieją się Jaś i ………..

-Uwaga! Oj, uwaga!

To przecież Baba………

- Pomiędzy zabawkami

dziewczynka z ………...

- A tam , gdzie największy tłok,

zgrzyta zębami …………

- Ciekawe, czy już wiecie,

   kto ukrył się w karecie?