the squirrel 1096072 1280

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc MAJ 2019
Grupa: Wiewiórki

Tematy:

1. Moja ojczyzna
2. Moja miejscowość
3. Łąka w maju
4. Święto rodziców

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- poznawanie czterech żywiołów
- rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie intuicji geometrycznej
- uważne słuchanie utworów literackich
- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej
- zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem
- kształtowanie polskiej tożsamości
- uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych
- zapoznanie z mapą
- utrwalenie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania
- rysowanie po śladzie w odpowiednim kierunku
- wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na łące
- poznawanie rodzin roślin i zwierząt
- kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie
- prezentowanie swoich umiejętności oraz wspólne spędzanie czasu z rodziną podczas
Festynu Rodzinnego

„ Mała biedroneczka”

1. Mała biedroneczka siedem kropek miała,
Na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę
Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś”

Ref. Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała
Na łące zielonej wesoło fruwała
Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.
Uratuję Cię biedronko a ty mi coś przynieś

Ref. Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.