ZAJĄCZKI

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Grupa ,, Zajączki”                                 WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

  1. Witamy w przedszkolu
  2. Nasza grupa
  3. Bezpieczna droga do przedszkola
  4. Idzie jesień przez park, las, ogród i sad.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Zapoznanie z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu ( kodeks grupy)

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Utrwalenie wiadomości na temat naszej miejscowości.                        

Utrwalenie swojego adresu.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią:

- jesień w parku, lesie , ogródku i sadzie

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach.

Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej; przygotowanie do nauki czytania.

Kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności liczenia.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów np. owoce.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.