graphic 4064917 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

TERMIN REALIZACJI: 04.11 – 08.11.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- podaje skojarzenia do słowa rodzina

- wie co to znaczy rodzaj męski, a co rodzaj żeński

- zna członków swojej rodziny

-wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

- wie jak wygląda litera M, m

- potrafi rysować po śladzie

- umie rozpoznać literę m, M w dowolnej książce

- wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza

- wie co jest podobne, a co różne

- zna tekst wiersza „ Mądry przedszkolak”

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- wykonuje zadania i zgodnie bawi się w grupie

- rysuje obraz swojej rodziny

- omawia przyniesione zdjęcia swojej rodziny

- umie rozwiązywać zagadki

- doskonali logiczne myślenie

- reaguje ruchem na sylabę „ma”

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- współdziała w grupie

- uczestniczy w zabawach ruchowych

- układa puzzle

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA DOMOWE

TERMIN REALIZACJI: 11.11 – 15.11.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie jak wyglądają zwierzęta domowe

- zna nazwy zwierząt domowych

- rozpoznaje literę D, d

- wie jak komunikować się ze zwierzętami

- umie klasyfikować zwierzęta według wielkości, koloru lub rodzaju

- umie odgadnąć zwierzęta na podstawie ruchu, mimiki, dźwięków

- zna sposoby pielęgnacji zwierząt domowych

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- samodzielnie wymyśla zagadki

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

- śpiewa proste piosenki

- wypełnia kontury litery różnymi materiałami

- umie wyrazić swoje emocje

- porównuje liczebność zbiorów

- umie odpowiadać całymi zdaniami na pytania nauczyciela

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych

- bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych

- przelicza w zakresie 15

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

TERMIN REALIZACJI: 18.11 – 22.11.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie jakie zwierzęta szykują się do zimy

- potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść utworu

- potrafi uporządkować wydarzenia z tekstu

- rozpoznaje zapasy dla zwierząt po dotyku

- umie porównywać liczebność zbiorów

- wie co to znaczy liczba mnoga, a co pojedyncza

- wie jakie zwierzęta są aktywne zimą, a jakie zapadają w sen

- zna budowę ptaka

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- szuka oznaki przygotowania przyrody do zimy

- wykonuje prace plastyczną

- odgrywa scenki sytuacyjne

- śpiewa piosenki

- rozwija logiczne myślenie

- układa litery z różnych materiałów

- konstruuje karmnik dla ptaków

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- bierze udział w burzy mózgów

- dodaje i przelicza w zakresie 15

- uczestniczy s zabawach paluszkowych

- reaguje na sygnał dźwiękowy

- obserwuje ptaki podczas spaceru

- dzieli wyrazy na sylaby

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

TERMIN REALIZACJI: 25.11 – 29.11.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie jakie ma swoje obowiązki, a jakie są rodziców

- wie czym się zajmują rodzice

- zna nazwy różnych zawodów i atrybuty zawodów

- potrafi wymienić atrybuty krawcowej

- klasyfikuje guziki i układa z nich rytmy

- potrafi wymienić zawody związane z budownictwem

- poznaje literę „ r , R „

- zna zawody które mają podobne cechy

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi za pomocą gestów przedstawiać wylosowany zawód

- wykonuje prace plastyczno- techniczne

- mierzy przedmioty za pomocą różnych miarek

- ocenia prawidłowość twierdzeń dotyczących zawodów

- rysuje siebie w przyszłości

- próbuje wyszukać literkę „R, r” w oglądanych książeczkach

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- bierze udział w zabawie kalambury

- uczestniczy w zabawach muzycznych

- liczy i dodaje w zakresie 10

- uczestniczy w zabawach doskonalących motorykę małą