graphic 4064917 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Założenie na miesiąc styczeń 2020 - grupa Zajączki

TEMAT KOMPLEKSOWY: WITAMY NOWY ROK

TERMIN REALIZACJI: 02.01 – 10.01.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- zna tradycje sylwestrowe i noworoczne

- utrwala pory roku i symbole z nimi związane

-wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

- poznaje utwór „ Cztery pory roku”

- potrafi rysować po śladzie

- przypomina dni tygodnia,

- utrwala liczbę 7

- zna przysłowia dotyczące miesięcy

- zna sposoby odmierzania czasu

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- wykonuje zadania i zgodnie bawi się w grupie

- segreguje według jednej cechy

- wypowiada się na forum grupy

- umie rozwiązywać zagadki

- doskonali logiczne myślenie

- odczytuje, odwzorowuje symbole

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- współdziała w grupie

- uczestniczy w zabawach ruchowych

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- kształtuje poczucie rytmu

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

TERMIN REALIZACJI: 13.01. – 17.01.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- rozwiązuje zagadki słowne

- wykonuje eksperyment

- rozpoznaje literę U, u

- słucha i analizuje wiersz

- wie co to jest sylaba, a co to jest głoska

- poszerza wiedzę na temat obszarów polarnych

- poznaje słowo „ hartowanie”

- wie jakie zwierzęta żyją na Arktyce i Antarktydzie

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- kształtuje sprawność manulną

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

- śpiewa proste piosenki

- wypełnia kontury litery różnymi materiałami

- wykonuje mapę myśli

- porównuje liczebność zbiorów

- umie odpowiadać całymi zdaniami na pytania nauczyciela

- opowiada historyjkę obrazkową

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych

- bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych

- głosuje i dzieli słowa na sylaby

- wypowiada się całymi zdaniami

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

TERMIN REALIZACJI: 20.01 – 24.01.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie jakie święto jest w miesiącu styczeń

- potrafi powiedzieć wiersz i zaśpiewać piosenkę z okazji Dnia babci i dziadka

- potrafi uporządkować wydarzenia z tekstu

- kończy zdania czytane przez nauczyciela

- umie porównywać liczebność zbiorów

- potrafi pracować z wierszem

- wie jak należy dzielić po równo

- zapoznaje się z litera S, s

- wie co oznacza słowo „ szacunek”

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

- doskonali wypowiadanie się na dany temat

- odgrywa scenki sytuacyjne

- śpiewa piosenki

- rozwija logiczne myślenie

- wykonuje w grupie prace plastyczną

- doskonali umiejętność składania życzeń

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- bierze udział w burzy mózgów

- dodaje i dzieli zbiory po równo

- uczestniczy w zabawach paluszkowych

- reaguje na sygnał dźwiękowy

- dzieli słowa na głoski

- dzieli wyrazy na sylaby

- kształtuje wrażliwość na potrzeby osób starszych

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

TERMIN REALIZACJI: 27.01 – 31.01.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- zna dyscypliny sportowe zimowe

- wie jak bezpiecznie można bawić się zimą

- tworzy mapę myśli

- potrafi wymienić atrybuty narciarza

- klasyfikuje przedmioty do danej dyscypliny sportowej

- wprowadzenie liczby 9

- wskazuje podobieństwa i różnice sportów zimowych

- potrafi wykonywać proste doświadczenia

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi za pomocą gestów przedstawiać dowolny sport zimowy

- wykonuje prace plastyczno- techniczne

- rozwiązuje zagadki ruchowe

- doskonali umiejętności grafomotoryczne

- kształtuje umiejętności przegrywania oraz cieszenia się z wygranej

- posługuje się mapą

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- bierze udział w zabawie kalambury

- uczestniczy w zabawach muzycznych

- uczestniczy w zabawach doskonalących motorykę małą

- współdziała w grupie

- służy pomocą swoim kolegą i koleżanką