ZAJĄCZKI

Zadania wychowawczo- dydaktyczne
Grupa ,,Zajączki” LUTY

Tematy kompleksowe:
- Wesoły karnawał
- Nasze ulubione baśnie
- Muzyka wokół nas
- W kosmosie

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej , próba dzielenia wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania ,
dodawania i odejmowania.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą oraz dłuższych wypowiedzi.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Rozwijanie zainteresowań muzycznych, poznanie znaczenia słów związanych
z muzyką ( np. dyrygent, batuta, filharmonia, kompozytor, nuta, gama…) , poznanie
postaci polskiego kompozytora F.Chopina.
Poznanie zjawisk i pojęć związanych z kosmosem oraz postaci polskiego astronoma
M. Kopernika.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych strojów karnawałowych.
Udział w Balu Karnawałowym.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Bal baloników

Był sobie raz balonik ,
niebieski w kropki złote.
Nie umiał wcale latać,
choć wielką miał ochotę.

Aż przyszła noc gwiaździsta,
noc tańca i muzyki.
Tej nocy sam karnawał
sprzedawał baloniki.

Na złotych były nitkach,
na cienkich, srebrnych sznurkach.
Fruwały i tańczyły
leciutko niby piórka.

Już całe miasto tańczy
walczyka w takt muzyki.
Wirują nad głowami
wesołe baloniki.

Baśniowe postacie

Znam legendy o powstaniu Krakowa
i stolicy Polski Warszawie:
o szewczyku, o smoku i Wiśle,
o Syrence i Warsie i Sawie.

Ref: Książki niezwykłe, książki ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

Z książek znam też krasnoludki, królewny
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
Ref: Książki…

Lubię czytać książki z mamą i tatą,
piękne wiersze, opowiadania,
z nich się uczę , historię poznaję,
więc zachęcam was też do czytania.
Ref: Książki…