ZAJĄCZKI

 

PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

                                                                 PAŹDZIERNIK 2017

                                                               GRUPA: ZAJĄCZKI

 

 

       TEMATY:

 

       1.W zdrowym ciele zdrowy duch.

       2.Jesienią w parku

       3.Jesienią w lesie

       4.Przygotowanie do zimy

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Przestrzeganie zasad panujacych w przedszkolu.

-Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

-Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

-Poznawanie zasad zachodzących w przyrodzie jesienią w parku, lesie i gospodarstwie domowym.

-Wprowadzenie znaku graficznego liczby 1.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.

-Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Nauka piosenek i wierszyków, oraz wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.

Buty chcą iść na przechadzkę

 

Buty chcą iść na przechadzkę.

Buty namawiają czapkę.

Czapka kurtkę,

kurtka szalik-wszyscy się ponamawiali.

Pogadali jeszcze z Jackiem

i już poszli na przechadzkę.