graphic 4064917 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W MARCU JAK W GARNCU

TERMIN REALIZACJI: 02.03 – 06.03.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie czym są przysłowia i wyjaśnia ich sens

- zapoznaje się z literą W, w

-wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

- wie co to jest studnia i do czego służy

- wie co się rozpuszcza w wodzie

- zna wygląd stroju ludowego

- uważnie słucha teksty literackie

- wie z jakiego regionu pochodzi

- wie jak korzystać z mapy

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- wykonuje zadania i zgodnie bawi się w grupie

- segreguje według jednej cechy

- wypowiada się na forum grupy

- wykonuje prace przestrzenne

- doskonali motorykę małą

- rozwija spostrzegawczość

- szkicuje strój ludowy na podstawie zdjęcia

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- współdziała w grupie

- uczestniczy w zabawach ruchowych

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- bierze udział w zabawach badawczych z wodą

 

 

   INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PORZĄDKI W OGRODZIE

TERMIN REALIZACJI: 09.03. – 13.03.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- umie rozpoznać pierwsze oznaki wiosny

- dzieli wyrazy związane z wiosną na sylaby

- zna narzędzia ogrodnicze

- rozwiązuje zagadki

- zapoznaje się z literą C,c

- poznaje cechy charakterystyczne cebuli i czosnku

- poznaje słowo „ dyskomfort”

- wie jak prawidłowo hodować rośliny

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi uważnie obserwować

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

- wypowiada się na dany temat

- wypełnia kontury litery różnymi materiałami

- wykonuje mapę myśli

- porównuje liczebność zbiorów

- umie odpowiadać całymi zdaniami na pytania nauczyciela

- uczy się piosenki „ Mam fryzurę na cebulę”

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych

- bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych

- bawi się w kalambury

- eksperymentuje z farbami

 

       INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WITAJ WIOSNO

TERMIN REALIZACJI: 16.03 – 20.03.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie jakie dźwięki niesie ze sobą wiosna

- wie jakie wartości odżywcze mają warzywa

- zapoznaje się z literą G, g

- przygotowuje kanapki wiosenne

- umie porównywać liczebność zbiorów

- poznaje cykl życia motyla

- słucha wiersza i wypowiada się na jego temat

- poznaje środowisko i budowę ciała ślimaka

- zna tradycję topienia marzanny

- wie jak należy przywitać wiosnę, a pożegnać zimę

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje dźwięki wiosny

- doskonali wypowiadanie się na dany temat

- umie zrobić wiosenne kanapki

- śpiewa piosenki

- rozwija logiczne myślenie

- wykonuje w grupie prace plastyczną

- wykonuje swoją własną marzanne

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- bierze udział w burzy mózgów

- bierze udział w warsztatach kulinarnych

- reaguje na sygnał dźwiękowy

- bierze udział w pochodzie na przywitanie wiosny

 

         INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

TERMIN REALIZACJI: 23.03 – 27.03.2020r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- zna zwierzęta wiejskie

- wie jak pracować z wierszem

- tworzy mapę myśli

- potrafi naśladować sposób poruszania zwierząt

- wie jakie zwierzęta znoszą jajka

- wprowadzenie litery Ł, ł

- zna budowę i sposób wykorzystania jajek

- wie jak wygląda i jakie ma zwyczaje świnia

- poszerza wiedzę na temat baranów i owiec

- zna wartości odżywcze i rodzaje mleka

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi rozpoznać odgłosy zwierząt wiejskich

- wykonuje prace plastyczno- techniczne

- odrysowuje cienie zwierząt wiejskich

- doskonali umiejętności grafomotoryczne

- rozróżnia fikcje od rzeczywistości

- doskonali motorykę małą

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- bierze udział w zabawie kalambury

- uczestniczy w zabawach ruchowych

- współdziała w grupie

- służy pomocą swoim kolegą i koleżanką

- śpiewa piosenkę „Stary Donald farmę miał”