graphic 4064917 1280

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DARY JESIENI

TERMIN REALIZACJI: 30.10 – 4.10.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- umie przygotować zdrowy posiłek z warzyw

- zna nazwy warzyw

- wie jak odpowiadać pełnymi zdaniami

-wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

- wie jakie owoce rosną w Polsce

- zna nazwy grzybów jadalnych i je rozpoznaje

-umie układać rytmy

- wie co jest podobne, a co różne

- porównuje liczebność zbiorów

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- wykonuje zadania i zgodnie bawi się w grupie

- potrafi pracować w grupie

- tworzy prace plastyczne

- samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne

- doskonali logiczne myślenie

- klasyfikuje owoce i warzywa

POZIOM PODSTAW

 

 

 

- współdziała w grupie

- kształtuje bezpieczne postawy i zachowania

- odkłada zabawki na swoje miejsce

- kształtuje umiejętność przygotowywania zdrowych posiłków

       INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O ZDROWIE

TERMIN REALIZACJI: 7.10 – 11.10.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- wie co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej

- wie jak doskonalić sprawność fizyczną

- zna części garderoby

- wie jakie są specjalizacje lekarskie

- umie klasyfikować przedmioty według wielkości, koloru lub znaczenia

- wie jak wygląda litera I, i

- wie do jakich instytucji może zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia

- zna numer alarmowy 112

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- wykonuje prace plastyczne

- klasyfikuje żywność

- doskonali koordynacje ruchową

- rozpoznaje i nazywa części garderoby

- zapoznaje się z specjalizacjami lekarskimi

- poszerza wiedzę na temat instytucji alarmowych

- umie odpowiadać całymi zdaniami na pytania nauczyciela

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- zna numery alarmowe

- dzieli na sylaby słowa związane z zdrową żywnością

- rozpoznaje literę O, o, i, I

- dodaje w zakresie 5

 

       INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE

TERMIN REALIZACJI: 14.10 – 18.10.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- zna zwierzęta leśne

- umie dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie

- zna drzewa owocowe

- wie jakie to drzewa liściaste, a jakie iglaste

- wie co to oznacza piękno przyrody

- zna cykl rozwoju roślin

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

- doskonali logiczne myślenie i spostrzeganie

- wykonuje prace plastyczną

- klasyfikuje i porównuje owoce, liście, drzewa

- doskonali motorykę rąk

- rozwija logiczne myślenie

- doskonali słuch

- doskonali sprawność ruchową

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- rozbudza ekspresje ruchową i muzyczną

- zwraca uwagę na piękno przyrody

- dostrzega zmiany zachodzące jesienią

- współpracuje zgodnie w grupie

- tworzy kącik jesienny

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

TERMIN REALIZACJI: 21.10 – 25.10.2019r.

 

POZIOM CELÓW

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

 

 

 

- umie wymienić zawody artystyczne

- potrafi rozwiązywać zagadki słowne

- wie kim był Fryderyk Chopin

- zna różne techniki malarskie oraz rodzaje malarstwa

- poznaje literę A, a

- wie jak tworzy się mapę myśli

- wie jak się tworzy rytmy muzyczne

- umie rozpoznać instrumenty muzyczne

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

-   doskonali inteligencje językową

- doskonali umiejętności matematyczne- rytmy

- rozbudza ekspresje artystyczną poprzez tworzenie prac

- pogłębia wiedzę na temat zawodów artystycznych

- doskonali sprawność ruchową

- próbuje wyszukać literkę „A” w oglądanych książeczkach

POZIOM PODSTAW

 

 

 

 

- zna postać Fryderyka Chopena

- liczy i dodaje w zakresie 10

- zna literę „A”

- angażuje się podczas zajęć

- interesuje się muzyką