graphic 4064917 1280

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Grupa ,, Zajączki” KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:
- Wiosenne powroty
- Wiosna na wsi
- Czekamy na święta
- Dbamy o przyrodę

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wiosny.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Doskonalenie analizy i syntezy wyrazowej, wybrzmiewanie głosek, wspólne czytanie krótkich napisów.
Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń
i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: wybrane gatunki ptaków oraz zwierząt hodowlanych i ich znaczenie w życiu człowieka.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, chęci obserwowania otaczającego świata oraz rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
Utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.

Wiosna

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce,
wykąpie je w rosie świeżej
i nowe płatki ubierze.
Ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko.
Wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.
Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy,
wysyła promienie słońca
i wiersze pisze bez końca.

Pisanki

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
pierwsza ma kreski,
druga –kółka złote,
trzecia-drobne kwiaty,
czwarta-dużo kropek
piąta-srebrne gwiazdki,
szósta- znów zygzaki
siódma-barwne kwiaty jak astry lub maki,
ósma-wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
dziewiąta- największa-ma już prawie wszystko:
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
i czerwień, i złoto, i błękit, zieleń,
i piękne gwiazdki na jajku ktoś posiał,
dumne były z niego Hania i Małgosia.

 Przyroda
Kiedy wiosną przyroda zakwita
słońce swoje promienie nam śle.
Każde dziecko wtedy się pyta
gdzie to życie tak czyste , no gdzie?
Ref. Gdzie staw- tam żaby
Gdzie staw – tam lilie,
Gdzie staw- tam przyroda woła na.
Gdzie staw – tam słońce,
Gdzie staw – tam lilie,
Gdzie staw- tam przyroda woła nas.

Wszystkie drzewa poczuły już wiosnę,
świeże listki rozwija już wiatr.
Z roślinami i ja dzisiaj rosnę,
by ratować roślinny nasz świat.
Ref: Gdzie staw….

Pamiętajmy o wszystkim co żyje
byśmy mogli i my także żyć.
Świat jest piękny, więc chrońmy te kwiaty,
co w ogródku naszym chcą być.