ZAJĄCZKI

 

Tematy kompleksowe:

- Moja rodzina

- Mój dom

- Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- Jesienne nastroje

 

Ogólne cele wychowawczo - dydaktyczne

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym późną jesienią.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szaruga jesienna, słota, deszcz, wiatr, wicher,

prowadzenie kalendarza pogody..

Wzbogacanie wiedzy na temat rodziny, rozwijanie więzi rodzinnych

Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców. Poznanie zawodu architekta, murarza.

Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych urządzeń w gospodarstwie domowym.

Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

Rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.

Rozwijanie umiejętności przeliczania, porządkowania zbiorów i dodawania na konkretach.

Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Doskonalenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Poznanie wróżb związanych z wieczorem andrzejkowym.

 

Jak dobrze mieć rodzinę

Nigdy nie jestem sam,

bo rodzinę mam.

Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

rodzina wspiera mnie.

Ref: Mama i tata przytulą do serca,

siostra i brat zabawią mnie .

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

cała rodzina kocha się.

Lepiej i łatwiej żyć,

gdy ktoś obok jest.

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

i zawsze pomóc chce.

Ref: Mama ….

 

Muzykanci Konszabelanci

Jestem muzykantem konszabelantem

My muzykanci konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

A na czym?

- Na pianinie, a pianino ino, ino

  ino, ino bęc.

- Na bębnie , bum tarara,- bum tarara

  bum tarara bęc.

- Na trąbce, trutu tutu - trutu tutu

  trutu,tutu bęc.

- Na skrzypeczkach, cimci- rymci

  cimci rymci bęc.