graphic 4064917 1280

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Grupa ,, Zajączki” MAJ

Tematy kompleksowe:
- Moja miejscowość, mój region
- Moja ojczyzna
- Majowa łąka
- Święto moich rodziców

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu.
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu.
Poznanie mieszkańców łąki ( sposób poruszania , zachowania).
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta ( Festyn Rodzinny)
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.
Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Karuzela na łące

Dzień radosny dziś na łące,
mocno i gorąco świeci majowe słońce.
Dobry humor się udziela,
przyjechała karuzela, będzie bal.
Ref: Na majowej łące karuzela
dla biedronki, osy i dla trzmiela.
I mrówka jedzie z chrząszczem,
i żaba i chrabąszcze,
i konik polny wskoczył,
i żuczek się przytoczył.
A karuzela wiruje w koło,
muzyka gra wesoło, daba, daba, dam!

Kwiaty cieszą się z pogody
i sukienki zakładają- to pokaz mody!
Maki, chabry, fiołki, dzwonki.
Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!
Ref: Na majowej łące…

Pająk nad porządkiem czuwa,
a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.
Pszczoła miód rozdaje wszystkim,
pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!
Ref: Na majowej łące…

Moja wesoła rodzinka

My rodzinkę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my- jak palce jednej dłoni!
i ja- to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad-
to wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę.
Tata kocha, lecz inaczej,
uspokaja kiedy płaczę.
Ref: Mama, tata, siostra, brat…

Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie , bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Ref: Mama, tata….

Kiedy nie ma taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Ref: Mama, tata…