ZAJĄCZKI

 

    

Plan pracy wychowawczo-dydaktyczny

na miesiąc Luty 2018

Grupa: Zajączki

Tematy:

1.Nasze ulubione baśnie

2.Karnawał

3.W dawnych czasach i baśniach

4.Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

-Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

-Rozwijanie pamięci wzrokowej.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

-Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

-Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

-Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

-Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

-Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

-Rozwijanie umiejętności improwizowania.

-Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

-Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

-Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.

-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

-Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

-Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

-Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

-Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

-Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Wyliczanka

Na wysokiej górze,

rosło drzewo duże,

Nazywało się aplipaplibliteblau

A kto tego nie wypowie

ten nie będzie z nami grał.

Dziki taniec

To jest taniec ! Taniec dziki!

Tańczy grzywka! Tańczy głowa,

I sukienka kolorowa,

Koraliki! I buciki !

Tańczą taniec ! Taniec dziki !

W oczach taniec mam

i w uszach i na czubku kapelusza.

I w kieszeni tej dziurawej.

W nodze lewej ! W nodze prawej !

W palcu małym ! W palcu dużym !

W koronkowej, złotej róży!

I gdzie jeszcze? Zapomniałam.

Bo się strasznie zasapałam.