.    Ramowy rozkład dnia

GODZINY

DZIAŁANIA

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności organizacyjne. Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, obserwacja dzieci.

8.00 – 8.30

zabawy ruchowe ( 3,4 latki), ćwiczenia poranne ( 5 – latki),

czynności higieniczno - porządkowe

8.30 – 9.00

ŚNIADANIE

9.00 – 10.00

 

Zajęcia edukacyjne, wychowawcze  organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach

 

10.00-11.00

Zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki, obserwacje  przyrodnicze

11.00 -11.15

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

11.15- 11.30

II ŚNIADANIE

11.30-11.45

Przygotowanie do leżakowania/ zabiegi higieniczne i samoobsługowe

11.45- 13.15

leżakowanie gr.I/ zabawy w ogrodzie, spacery, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju    gr. II, III, IV

13.15-13.30

czynności higieniczno – porządkowe

13.30-14.00

OBIAD

14.00-15.30

Bajkoterapia, zajęcia dodatkowe ( rytmika i inne), zabawy w

ogrodzie lub w Sali

15.30- 15.45

PODWIECZOREK

15.45- 17.00

Zabawy i gry w ogrodzie lub Sali według zainteresowań dzieci