Kryteria rekrutacja

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola na rok szklony 2019/2020, w dniach od 08.04 do 17.04.2019 r. muszą złożyć pisemne oświadczenia woli przyjęcia dziecka.

Dnia 23.04 o godz.10:00 zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i od tego dnia będzie można będzie podpisywać umowy na nowy rok szkolny.

 Zapraszmy do zapoznania się z terminami i zasadami rekrutacji 2019:

INFORMATOR

PDF icon

ROZPORZĄDZENIE

PDF icon

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową

www.nabor.pcss.pl/pobiedziska

 Po stworzeniu wniosku, z zakładki DOKUMENTY należy pobrać i wypełnić stosowne oświadczenia i wraz z wypełnionym elektronicznie i wydrukowanym wnioskiem, złożyć w placówce pierwszego wyboru.