Kryteria rekrutacja

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

należy  składać w terminie  10.04.2017r. – 24.04.2017r.

 

Pliki do pobrania

 

                      

                                                            Wniosek               Oświadczenia

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

POSTĘPOWANIE WSTĘPNE

Informacje na stronach internetowych przedszkoli

dotyczące rekrutacji do przedszkoli.

od 27.03.2017 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

od 03.04.2017 r. do 7.04.2017 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

ETAP REKRUTACJI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z harmonogramem przyjętym w placówce.

od 10.04.2017 r.

do 24.04.2017 r.

od 19.06.2017 r.

26.06.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

do 28.04.2017 r.

do 28.06.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych                             i niezakwalifikowanych.

05.05.2017 r.

godz. 10.00

30.06.2017 r.

godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Zgodnie z harmonogramem przyjętym w placówce. (Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych) .

od 08.05.2017 r.

do 19.05.2017 r.

od 03.07.2017 r.

do 07.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, z listy dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

23.05.2017 r.

godz. 10.00

10.07.2017 r.

godz. 10.00

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Składanie przez rodziców / opiekunów dzieci nieprzyjętych - wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

od 24.05.2017 r.

do 30.05.2017 r.

od 11.07.2017 r.

do 17.07.2017 r.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

od 29.05.2017 r.

do 05.06.2017 r.

od 17.07.2017 r.

do 24.07.2017 r.

Możliwość odwołania się do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 06.06.2017 r.

do 12.06.2017 r.

od 24.07.2017 r.

do 31.07.2017 r.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania.

od 13.06.2017 r.

do 19.06.2017 r.

od 01.08.2017 r.

do 08.08.2017r.