Język Angielski odbywać się będzie:

wtorek 11.00 - 13.00

środę 11.10  - 13.10

Prowadząca: Anna Miedzielska