Rytmika

 

Rytmika odbywać się będzie

 we wtorek o godz.  10.00 - 12.00

w czwartek w godz  10.00 - 12.00

Prowadząca :  mgr Katarzyna Gonciarz