Rytmika odbywać się będzie: poniedziałek 10:00-12:00

Prowadząca : Julianna Sosnowska