Rytmika odbywać się będzie:

wtorek  9.15 - 11.15

środę  11.00 - 13.00

Prowadząca : Karolina